Posted by : big วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ในการสมัคร apple id นั้นจะมีการสมัครกันสองแบบคือการสมัครแบบฟรีๆ เพื่อใช้งานดาวน์โหดลแอพพลิเคชั่นฟรี ไม่ต้องใช้เลขบัตรเครดิตในการสมัคร กับการสมัครแบบที่ใช้เลขบัตรในการสมัคร ซึ่งการสมัครอย่างหลังนี้ ทำให้เราใช้งานได้กว้างขวางขึ้น สามารถดาวน์โหลดแอพแบบจ่ายเงินได้ หากมีแอพไหนที่ต้องเสียเงินซื้อ แต่โดนใจเราและมีราคาที่เรายอมจ่ายได้เราก็สามารถโหลดได้ ฉะนั้นวันนี้จะบอกันไปถึงวิธีการสมัครที่ทำให้เราเลือกสมัครได้ทั้งสองแบบเลยครับ

อยู่ที่ใครจะเลือกสมัครแบบไหนครับ เริ่มต้นคลิกเปิดไปที่แอพ itunes store แล้วก็เลือกหาแอพฟรี อะไรก็ได้คลิกเข้าไปสักแอพ แล้วมันจะพาเราเด้งมาหน้าให้เราสมัคร id เพราะเรายงไม่มี id เราก็กดต่อไปตามขั้นตอนเลย กดยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ แล้วก็มากรอกอีเมล์ รหัสผ่าน วัน เดือน ปี เกิด คำถามกันลืม แล้วก็คลิกต่อไป ทีนี้เข้าสู่หน้า การจ่ายเงิน ตรงจุดนี้ละครับ ให้เราเลือกตามตรงการ ว่าจะสมัครแบบใด ถ้าจะสมัครแบบฟรี ก็ไม่ต้องเลือกการชำระเงิน คือ คลิกเลือกคำว่า none แต่กรณีต้องการสมัครแบบที่จ่ายเงินโหลดได้ด้วย ก็เลือกเป็น visa master card หรือตามสัญลักษณ์บัตรเครดิตที่เราถืออยู่ พร้อมใส่หมายเลขบัตร ทีนี้ก็ใกล้เสร็จขั้นตอนแล้ว จะเหลือขั้นตอนของการยืนยันอีเมล์ที่แท้จริงเท่านั้น โดยเราจะได้รับอีเมล์จากทางแอปเปิ้ลซึ่งส่งมาให้เราตามชื่อเมล์ที่เรากรอกเข้าไปตอนสมัคร
และพอเราไปยืนยันแล้ว ก็เป็นเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์กับการสมัคร apple id ทีนี้จะโหลดแอพอะไรที่ชื่นชอบ หรือสนใจอยากจะลองใช้ ก็โหลดกันได้แล้ว แต่โหลดๆมาก็คำนึงเรื่องการใช้งานด้วยว่าเราได้ใช้หรือเปล่า ถ้าโหลดๆมาไม่ได้ใช้ก็ควรลบๆ หรือถอนการติดตั้งแอพออกบ้าง เพื่อไม่ให้มันรกเครื่อง และทำให้เครื่องช้าลงเปล่าๆ ส่วนคนชอบโหลดแอพแบบจ่ายตังค์ก็จะต้องคิดให้มากขึ้นไปอีก ด้วยการโหลดแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินราคาค่าแอพ หากโหลดมาเยอะ เงินที่จ่ายไปก็เยอะตามครับ


สมัครอีเมล์

หน้ายอดนิยม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © การสมัครอีเมล์ email และแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ -